Kurz mobilizačných techník

Kurz mobilizačných techník

Buď prvý kto sa pridá na udalosť
Kedy 19.09.2018 - 09:00
Kde Rehabilitačná ambulancia MUDr. Sameková Osloboditeľov 667/1A, 911 01 Trencin
Viac info
* Akcia je určená fyzioterapeutom s minimálne 1-ročnou praxou
* Odborný garant a lektor: PhDr. Miroslav Dobeš, ktorý vedie certifikované kurzy pre fyzioterapeutov v Českej republike. Jeho pracovisko DJK -centrum fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie je akreditovaným výukovým pracoviskom pre "Liečbu niektorých druhov funkčnej ženskej sterility Mojžišovej metódou" a "Manuálnej terapie pre fyzioterapeutov"
* Ďalší lektori: Mgr. Michal Sluka, MUDr. Martina Sameková
Bc. Helena Prívarová

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov.
Viac informácií na: https://www.rehabilitaciatn.sk/odbornekurzy
Registrácia/Prihlásenie